سینما ، دین و اندیشه

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است


نوجوانی در قایق خود میان اقیانوس آرام و همسفرانی ناخوانده از تعدادی حیوان،بازماندگان کشتی غرق شده ای هستند که مقصدی از شرق به سوی غرب دارند. اما این ابتدای داستان و انتهای فیلم زندگی پای نیست .
پای پاتِل قهرمان فیلم ، آخرین فرزند خانوداه پاتل است . خانواده پاتل صاحب باغ وحشی در هندوستان هستند که بنا به مشکلات مالی ،خانواده آنها تصمیم می گیرد که هند را به قصد کانادا ترک کنند .
داستان از آنجایی آغاز می شود که پای پاتل پس از سالها روایت گر داستان کودکی و سفر دریایی خود برای یک نویسنده غربی است . مردی که آمده است و می گوید : تو داستانی داری که باعث می شود من خدا را باور کنم .  • سجاد هاشمی