سینما ، دین و اندیشه

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

آخرین 5 شنبه سال !


بهشت زهرا . مزار شهدای گمنام . 92/12/22 آخرین 5شنبه سالدختران من از نسل فاطمه اند .

مجموع عکس بهشت زهرا برای دیدن ادامه تصاویر به 
  • سجاد هاشمی

بسمه تعالی

از شخص سخن گفتن دشوار است اما از شخصیت می توان گفت .

شخصیتت برای ما همیشه بسیجی بوده ، رزمنده ، عمیق ، با سینه آکنده از غسه و قصه های گذشته یاران ،

تو یک شخصی با افکارت ، با دیدگاهت ، حرف می زنی و راه می روی ، گاهی به آسمان خیره می شوی ، غذا می خوری ، تو یک آدمی با ابعاد مختلف ، وقتی به پدیده ای می نگری احساسی داری به آن ، جوری آن را درک می کنی و می فهمی ، همان گونه که ما وقتی تو را می بینیم از دریچه نگاه خود به تو و شخصیتت  می نگریم و تحلیلت می کنیم .

نمی دانم این حسن است یا نه که وقتی به تو نگاه می کنیم تو را می بینیم نه کس دیگری را ، مشگل تو این است که خودت هستی ، خودت برای خودت ، و مشگل ما این است که تو را آنگونه که خود می خوایم می خوانیم  نه آنگونه که خود هستی .

  • سجاد هاشمی